fbpx

Inleiding

nez living is een webshop die via haar website nezliving.com duurzaam geproduceerde notitieboeken en overige stationery (hierna: ‘Producten’) verkoopt aan consumenten. In dit verband verwerkt nez living persoonsgegevens (hierna: ‘Gegevens’).

nez living vindt jouw privacy belangrijk en verwerkt je Gegevens uitsluitend overeenkomstig de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: ‘AVG;) en dit privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat nez living de Gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet. In dit privacyreglement legt nez living uit hoe ze met je Gegevens omgaat.

De Gegevens die nez living verwerkt

Als je Producten bestelt bij nez living, vraagt nez living je om de volgende Gegevens in te vullen:

 • voor- en achternaam;
 • NAW-gegevens;
 • geboortedatum;
 • land waar je woont;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mail adres.

Redenen voor het verwerken van je Gegevens

nez living verwerkt genoemde Gegevens om:

 • de bestelde Producten te kunnen leveren;
 • je te bereiken als dat nodig is, bijvoorbeeld om je op de hoogte te kunnen houden van de status van je bestelling;
 • de bestelling financieel en administratief af te kunnen handelen;
 • je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen (uitschrijven kan altijd via de link onderaan de nieuwsbrief).

Websitebezoek en Google Analytics

Als je de website bezoekt, verwerkt nez living je IP-adres. Dit doen wij met behulp van Google Analytics en op een privacy vriendelijke manier, volgens de door de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor gegeven richtlijn. Door jouw IP-adres overeenkomstig met de richtlijn te verwerken, verwerken wij niet jouw volledige IP-adres en verkleinen we de privacyrisico’s voor jou als websitebezoeker.

(Overige) Cookies

Naast het hiervoor genoemde gebruik van Google Analytics, gebruikt nez living uitsluitend cookies die bedoeld zijn om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van dergelijke functionele cookies, heeft zij geen toestemming nodig. Als nez living (in de toekomst) cookies plaatst waarvoor zij wel jouw toestemming nodig heeft (-bijvoorbeeld- om jouw surfgedrag te volgen), zal zij je daarover informeren en jou vooraf om toestemming vragen.

Doorgifte aan derden

Het kan zijn dat we je Gegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als:
dat nodig is in verband met de afhandeling van je bestelling;

 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn of
 • je ons daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven.

Wij verstrekken of verkopen je Gegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden.

Hoe nez living je Gegevens beschermt/bewaartermijn

nez living beschermt jouw Gegevens op de volgende manieren:

 • jouw Gegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van nez living worden ingezien (tenzij in dit privacyreglement anders is bepaald/ het nodig is voor de afhandeling van je bestelling);
 • iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van nez living hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan nez living verstrekte Gegevens;
 • nez living verwerkt Gegevens via online-systemen. Deze systemen zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen;
 • als nez living jouw Gegevens laat verwerken door een verwerker, zorgt zij ervoor dat er met die verwerkers afspraken worden gemaakt om jouw privacy te waarborgen;
 • jouw Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal nez living zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten die je kunnen helpen om jouw privacy te beschermen, bijvoorbeeld:

 • het recht op informatie: het recht om te weten of en welke Gegevens nez living van jou verwerkt en met welk doel;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van je Gegevens;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je Gegevens te verzetten. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw Gegevens, kun je deze bijvoorbeeld weer intrekken.
 • het recht op beperking van de verwerking van je Gegevens;
 • het recht op gegevensoverdracht: je mag nez living vragen om je de Gegevens die wij van jou verwerken ‘in een gestructureerde en gangbare vorm’ aan je te geven;
 • het recht op vergetelheid.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, laat het ons dan weten. Je kunt dit per email aangeven. We doen ons best om binnen 1 maand na ontvangst van je bericht te reageren. Indien mogelijk voldoen wij aan jouw verzoek. Het kan zijn dat er een reden is waarom wij niet aan jouw verzoek kunnen/mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we je uit waarom.

Klachten

Als je een klacht hebt over de manier waarop nez living met jouw Gegevens omgaat, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop we met je Gegevens omgaan en zullen ons uiterste best doen om samen een oplossing te vinden. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als je ons daarvan vooraf op de hoogte stelt.

Contactgegevens

De actuele contactgegevens van nez living zijn te vinden op de website www.nezliving.com. Als je een vraag hebt over dit privacyreglement, gebruik wilt maken van jouw rechten of een tip of klacht hebt, stuur dan een bericht naar privacy@nezliving.com. Wil je bij het onderwerp alsjeblieft ‘Privacy’ vermelden? Natuurlijk gaan we ook met de in dit verband aan ons verstrekte Gegevens zorgvuldig om.

Wijzigingen privacyverklaring


nez living kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie van ons privacyreglement is te vinden op onze website.

SIGN UP FOR OUR INTENTIONAL LIVING GUIDES...

...and learn how to enhance your productivity and wellbeing!

d
bestel hier jouw cadeaukaart

Maak vandaag onvergetelijk voor iemand om wie je geeft.

nez living logo

Mocht jij nog vragen hebben, kun je ons altijd bereiken via email of ons contactformulier.

NEEM CONTACT OP

care@nezliving.com

meest populaire producten van deze week

X